PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 12)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số 77 /QĐ-SXD ngày 30 tháng 8  năm 2016

Các tổ chức hoạt động xây dựng ngoài tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1

Công ty CPTVĐTQH thiết kế xây dựng tổng hợp Nghệ An

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty CPTVĐTQH thiết kế xây dựng tổng hợp Nghệ An

- Địa chỉ: số nhà 10, ngõ C1, đường Trần Hưng Nhượng, TP Vinh, Nghệ An.

- Số điện thoại: 0383566705;          số fax:

- Địa chỉ email: lilivxd_na@yahoo.com

- Giấy phép kinh doanh: Số 2900610989 do Sở Kế hoạch đầu tư Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 28/9/2009

- Giám đốc: Nguyễn Thị Liễu.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng : 18 người

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 08 người: Kiến trúc sư: 01; Kỹ sư xây dựng: 04; Kỹ sư giao thông: 01;  Kỹ sư địa chất công trình: 01; Kỹ sư địa hình: 01. Trong đó: Chứng chỉ thiết kế: 03; Chứng chỉ giám sát: 06; Chứng chỉ khảo sát địa hình, địa chất: 02; Định giá xây dựng hạng II: 02; chỉ huy trưởng công trình:02.

- Công nhân đã qua đào tạo: 10 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ đảm bảo thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 6.000.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015: 719.000.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực khảo sát xây dựng.

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực khảo sát. Phạm vi hoạt động: được khảo sát địa chất, địa hình các công trình xây dựng cấp III và cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thiết kế, thẩm tra.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: được thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp cấp III và cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: được thiết kế, thẩm tra công trình giao thông lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV.

3.3. Lĩnh vực giám sát.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: được giám sát công trình dân dụng và công nghiệp cấp III và cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: được giám sát công trình giao thông cấp III và cấp IV.

3.4. Lĩnh vực thi công.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công công trình dân dụng và công nghiệp cấp III và cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình giao thông  lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV.

2

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HĐT (Bổ sung năng lực đợt 1)

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP tư vấn xây dựng HĐT

- Địa chỉ: 122 đường Hồng Bàng –TP Vinh- Nghệ An

- Số điện thoại: 0383.587017;          số fax: 0383.587017

- Địa chỉ email:

- Giấy phép kinh doanh số 2703000817 do sở Kế hoạch đầu tư Nghệ An cấp ngày 02/5/2008

- Giám đốc: Phan Thế Hùng.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

- Tổng số cán bộ thuộc đơn vị: Tổng số kỹ sư có 22 người; trong đó có 15 người đảm nhận chức danh, bao gồm 05 kỹ sư giao thông; 05 kỹ sư xây dựng; 01 kỹ sư thủy lợi; 02 kỹ sư địa hình, địa chất; 01 Kiến trúc sư, 01 cao đẳng cầu đường.

- Chứng chỉ thiết kế: 11; chứng chỉ khảo sát 02;  chứng chỉ giám sát: 12; chứng chỉ kỹ sư định giá 02; chứng nhận quản lý dự án 06; chứng nhận đấu thầu: 04.

- Các cán bộ tham gia khác 7 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ đảm bảo thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2014: 2.700.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2014: 10.746.080.860 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thiết kế.

- Doanh nghiệp xếp hạng II đối với lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp cấp II, cấp III và cấp IV.

3

Công ty Cổ phần xây dựng công trình Văn hoá Thể thao và Du lịch - Chi nhánh Miền Trung

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xây dựng công trình Văn hoá Thể thao và Du lịch - Chi nhánh Miền Trung.

- Địa chỉ: Số 15 đường Đặng Thúc Hứa, phường Trường Thi thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An

- Số điện thoại: 0383590686;          số fax:

- Giấy phép kinh doanh: Số 0102381812-001 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 24 tháng 2 năm 2011;

- Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hoàng.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng : 17 người

- Số cán bộ đảm nhận chức danh : 03 Người. Trong đó: Kỹ sư xây dựng: 02 người; kỹ sư giao thông: 01 người. Trông đó: chứng chỉ giám sát 02 chứng chỉ.

- Cán bộ kỷ thuật: 04 người: 01 kỷ sư xây dựng; 02 kỷ sư xây dựng cầu đường; 01 kỷ sư thuỷ lợi

- Công nhân qua đào tạo: 10 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ đảm bảo thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 7.096.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015: 5.353.000.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình giao thông cấp III, cấp IV đến 5 tỷ đồng.

3.3. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp IV đến 5 tỷ đồng.

3.2. Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV.

4

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Minh Hưng

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Minh Hưng

- Địa chỉ: Số 34 đường Hoàng Danh Sưởng, phường Hồng Sơn, TP Vinh , tỉnh Nghệ An

- Số điện thoại: 0383799789;          số fax:

- Giấy phép kinh doanh: Số 2901361615 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 02 tháng 3 năm 2011

- Giám đốc: Trần Hắc Hải.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng : 14 người

- Số cán bộ đảm nhận chức danh : 03 Người. Trong đó: Kỹ sư xây dựng: 01 người; ; 01 kỹ sư thuỷ lợi; 01 kỹ sư điện.

- Cán bộ kỹ thuật: kỹ sư giao thông: 01 người

- Công nhân qua đào tạo: 10 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ đảm bảo thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 37.440.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015: 63.000.000.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình giao thông cấp III, cấp IV.

3.3. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp IV.

5

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Toàn Anh (Bổ sung năng lực đợt 1)   

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Toàn Anh   

-  Địa chỉ: số nhà 5 ngõ 1 đường Phan Cảnh Quang, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Số điện thoại: 0988746588          số fax: 

- Địa chỉ email: toananhcompany262@gmail.com

- Giấy phép kinh doanh: 2901693850 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp lần thứ 1 ngày 23/4/2014

- Giám đốc: Nguyễn Tất Toàn.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng : 11 người

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 10 người: Kỹ sư xây dựng: 08; Kỹ sư giao thông: 01; Kỹ sư thủy lợi: 01. Trong đó: Chứng chỉ thiết kế: 03; Chứng chỉ giám sát: 09; Nghiệp vụ đấu thầu: 04; Quản lý dự án:02.

- Cán bộ tham gia tư vấn khác 01 người. KSHTĐT: 01.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ đảm bảo thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 2.360.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015: 1.000.000.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thiết kế, thẩm tra.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: được thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: được thiết kế, thẩm tra công trình giao thông lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: được thiết kế, thẩm tra công trình thủy lợi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thi công.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IV đến 7 tỷ đồng.

6

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng FOCESS (Bổ sung năng lực lần 2)

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng FOCESS

-  Địa chỉ: số 10/105/ Nguyễn Đức Cảnh- Phường Tương Mai- Hoàng Mai – Hà Nội

- Số điện thoại: 04362693363           số fax: 04362693363

- Địa chỉ email: FOCESS @gmail.com

- Giấy phép kinh doanh: số 0105130655 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 15/4/2011

- Giám đốc: Nguyễn Viết Dũng.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng : 11 người

- Cán bộ đảm nhận chức danh : 11 người: 03 kiến trúc sư; 03 kỹ sư xây dựng; 02 kỹ sư giao thông; 01 kỹ sư thuỷ lợi; 01 kỹ sư địa chất; 01 kỹ sư địa hình. Trong đó chứng chỉ thiết kế: 10; chứng chỉ giám sát: 13; chứng chỉ KS định giá hạng II: 02; chứng chỉ khảo sát đại chất: 01; chứng chỉ khảo sát địa hình: 01; Nghiệp vụ đấu thầu: 01.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ đảm bảo thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 9.000.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015: 5.836.761.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực quy hoạch.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế đồ án quy hoạch dưới 200ha, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

3.2. Lĩnh vực thiết kế, thẩm tra.

- Doanh nghiệp xếp hạng II đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế, thẩm tra công trình Dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế, thẩm tra công trình Dân dụng và công nghiệp cấp II, cấp III, cấp IV; lập dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp nhóm B và nhóm C.

- Doanh nghiệp chưa được xếp hạng đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế, thẩm tra công trình Giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thiết kế, thẩm tra công trình giao thông cấp III, cấp IV; lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nhóm B và nhóm C.

- Doanh nghiệp chưa được xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình hạ tầng kỹ thuật. Phạm vi hoạt động:  Được thiết kế, thẩm tra công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp III, cấp IV.

3.3. Lĩnh vực tư vấn giám sát.

- Doanh nghiệp xếp hạng II đối với lĩnh vực tư vấn giám sát công trình Dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được giám sát công trình Dân dụng và công nghiệp cấp II, cấp III, cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện đối với lĩnh vực tư vấn giám sát công trình Giao thông. Phạm vi hoạt động: Được giám sát công trình giao thông cấp III, cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa được xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát Công trình hạ tầng kỹ thuật. Phạm vi hoạt động:  Được giám sát công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp III, cấp IV.

3.4. Lĩnh vực tư vấn khác.

- Doanh nghiệp chưa được xếp hạng đối với lĩnh vực quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng. Phạm vi hoạt động:  Được quản lý dự án nhóm B và nhóm C cùng loại.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 327.815
Online: 29