PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 12)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số 77 /QĐ-SXD ngày 30 tháng 8  năm 2016

Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Lộc Hà

1

Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Đất Việt

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ tổng hợp Đất Việt

- Địa chỉ: xóm Bắc Sơn, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Số điện thoại: 0948136222;          số fax:

- Địa chỉ email: congtydatviet.sjc@gmail.com

- Giấy phép kinh doanh: Số 3001797094 do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 29/10/2014

- Giám đốc: Trần Hải Châu.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, cao đẳng, trung cấp: 10 người.

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 05 người: Kỹ sư xây dựng: 01; Kỹ sư giao thông: 02; Kỹ sư thủy lợi: 01; Kỹ sư địa chất công trình: 01. Trong đó: Chứng chỉ thiết kế: 04; Chứng chỉ giám sát: 01; Chứng chỉ khảo sát địa hình, địa chất: 02.

- Cán bộ tham gia khác 02 người. KTS: 01; KSGT 01.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần, một phần thuê để thực hiện công việc

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 1.600.000.000 đồng

- Doanh thu năm 2015: 400.000.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực khảo sát.

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực khảo sát. Phạm vi hoạt động: được khảo sát địa chất, địa hình các công trình xây dựng cấp III và cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thiết kế, thẩm tra.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: được thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: được thiết kế, thẩm tra công trình giao thông lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 10 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: được thiết kế, thẩm tra công trình thủy lợi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IV đến 10 tỷ đồng.

3.3. Lĩnh vực giám sát.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: được giám sát công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV.

3.4. Lĩnh vực thi công.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình giao thông lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IVđến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IVđến 7 tỷ đồng.

2

Công ty TNHH Trung Tiến Phong

1. Thông tin về doanh nghiệp.

 - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Trung Tiến Phong

 - Địa chỉ: Tỉnh lộ 9, thị tứ Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

 - Số điện thoại: 039.365.6677;          số fax:

 - Địa chỉ email:

 - Giấy phép kinh doanh: Số 3001790268 do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 23/9/2014

- Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Thủy

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp: 09 người:

- Cán bộ đảm nhận chức danh: 04 người: Kỹ sư xây dựng: 03; Kỹ sư giao thông: 01.

- Công nhân qua đào tạo: 05 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 5.000.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015: 14.438.000.000 đồng

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IV đến 10 tỷ đồng.

3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình giao thông lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III và cấp IVđến 10 tỷ đồng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 327.803
Online: 22