Để hướng dẫn các đối tượng hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng và khảo sát xây dựng, Sở Xây dựng gửi Văn bản hướng dẫn về lập dự toán xây dựng theo Thông tư 06/2016/TT-BXD và Xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư số 17/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Để hướng dẫn các đối tượng hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng và khảo sát xây dựng, Sở Xây dựng gửi Văn bản hướng dẫn về lập dự toán xây dựng theo Thông tư 06/2016/TT-BXD và Xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư số 17/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

(có Văn bản đính kèm theo)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 1.526.558
Online: 40