Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiều vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ kết quả khảo sát đơn giá nhân công của tổ công tác liên ngành trong quý 4/2019;

Theo khoản 2, Điều 7 Thông tư số 15/2019/TT-BXD thì UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì khảo sát đơn giá nhân công, công bố hoặc ủy quyền Sở Xây dựng công bố làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng, trên cơ sở khung đơn giá nhân công quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD kết hợp hợp số liệu khảo sát giá nhân công theo thực tế của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tại thời điểm quý IV năm 2019 do Sở Xây dựng tổ chức khảo sát và ý kiến của một số sở ngành tại cuộc họp ngày 17/2/2020 (có biên bản kèm theo). Sở Xây dựng đã tổng hợp xây dựng dự thảo Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh (có dự thảo Bảng đơn giá nhân công xây dựng  kèm theo) để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Xây dựng qua đường công văn và địa chỉ thư điện tử Ngoctu.sxd@gmail.com trước ngày 11/3/2020, quá thời hạn trên các cơ quan, tổ chức, cá nhân không góp ý thì được xem là đã thống nhất (mọi vướng mắc liên hệ Phòng Quản lý hoạt động xây dựng; ĐT: 0987.27.28.28, 091.3294.165).

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm phối hợp thực hiện./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.478
    Online: 52