Thực hiện Chương trình số 20/CTr-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật “Quy định một số nội dung về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Căn cứ Điều 129 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Xây dựng kính đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương nêu trên và người dân tham gia góp ý kiến bản dự thảo Quyết định và Quy định gửi đính kèm.

Văn bản góp ý của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 22/5/2020 để Sở tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.356.519
    Online: 38