Thực hiện Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh về việc bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020; Văn phòng Sở biên tập nội dung mức xử phạt vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội (bao gồm file âm thanh và công văn của Sở Thông tin và Truyền thông kèm theo) đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan và 02 đơn vị trực thuộc chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 373.774
    Online: 35