Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. Sở Xây dựng xin gửi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh Công văn số 2841/BTTTT-TTH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 384.371
    Online: 37