Ngày 06/7/2020, Sở Xây dựng tổ chức họp nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phần dự họp có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn UBND các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ; đại diện lãnh đạo và phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Về phía đơn vị tư vấn có sự tham dự của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Cuộc họp do đồng chí Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì. Tại cuộc họp các thành phần dự họp đã phát biểu, đóng góp ý kiến để đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Sơn.

Toàn cảnh cuộc họp báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Sơn,

tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 là bước đi quan trọng, cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, ngành và lĩnh vực trên địa bàn huyện theo các giai đoạn. Quy hoạch được lập trên cơ sở phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện Hương Sơn, đưa ra các kế hoạch phát triển theo các giai đoạn ngắn hạn, dài hạn, đồng bộ giữa phát triển không gian và kết cấu hạ tầng.

Quy hoạch được lập trên nguyên tắc cân bằng giữa đô thị và nông thôn, thân thiện với môi trường sinh thái. Bảo vệ các giá trị văn hóa, cảnh quan, vùng nông nghiệp năng suất cao.

Quy hoạch vùng đã định hướng các vấn đề về không gian, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Quy hoạch vùng được duyệt là cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo.

Lê Danh Trường - Chuyên viên Phòng QHHT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 295.877
    Online: 9