Để cập nhật về đơn giá và phương pháp lập dự toán xây dựng công trình cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng tổ chức tập huấn với các nội dung sau:

1. Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4354/QĐ-SXD ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh hà Tĩnh được tích hợp toàn bộ các bộ đơn giá XDCB hiện nay (đơn giá xây dựng, đơn giá sửa chữa, đơn giá lắp đặt, đơn giá khảo sát, đơn giá thí nghiệm vật liệu).

2. Hướng dẫn và làm rõ thêm một số nội dung trong áp dụng đơn giá, lập dự toán chi phí xây dựng, những vấn đề vướng mắc trong thời gian qua.

3. Hướng dẫn lập, thẩm tra dự toán theo đơn giá xây dựng mới và sử dụng phần mềm lập dự toán theo đơn giá này.

4. Thời gian: 01 ngày (bắt đầu từ 7h30 Sáng thứ 2, ngày 28/12/2020).

5. Địa điểm: Hội trường tầng 2, khách sạn Sailing Tower Hà Tĩnh  – số 02, đại lô Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân tham dự đầy đủ.

Mọi chi tiết liên hệ đ/c Nguyễn Ngọc Tú, phòng QLHĐXD, Số điện thoại (Zalo): 0987.27.28.28./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 467.293
    Online: 9