(Baohatinh.vn) - Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa công bố giá vật liệu xây dựng quý II các khu vực trong tỉnh. Đây là cơ sở để để lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, điều chỉnh dự toán cho các công trình, dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thời gian tới.

Công bố giá vật liệu xây dựng quý II/2019 trên địa bàn Hà TĩnhMức giá các loại vật liệu xây dựng trong công bố là mức giá phố biến trên thị trường ở địa bàn các khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Bảng giá vật liệu do Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố để các chủ đầu tư áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở cho việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, điều chỉnh dự toán, xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư của các dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bao gồm các công trình, dự án có vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn phát triển chính thức, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bão lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước theo bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh công bố tại Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 04/4/2019 của Sở Xây dựng.

Công bố giá vật liệu xây dựng quý II/2019 trên địa bàn Hà TĩnhCác công trình, dự án có những đơn giá, định mức mang tính đặc thù, hoặc để điều chỉnh giá hợp đồng mà chủ đầu tư có khó khăn trong việc xác định giá thì đề xuất Sở Xây dựng để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Mức giá các loại vật liệu xây dựng trong công bố này là mức giá phố biến trên thị trường tại địa bàn các khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trong trường hợp công trình xây dựng ở ngoài khu vực công bố đơn giá hoặc mức giá công bố không phù hợp thì việc xác định giá vật liệu để lập dự toán công trình căn cứ vào mức giá bán của các nhà cung cấp tại công trình hoặc xác định theo phương pháp lập giá đến hiện trường theo hướng dần của Sở Xây dựng tại Văn bản số 32/SXD-KT&VLXD ngày 05/01/2018.

Thông tin cụ thể về bảng giá vật liệu xây dựng quý II năm 2019 cũng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Xây dựng Hà Tĩnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 468.985
    Online: 25