Thực hiện Luật số 62/2020/QH14 ngày 16/7/2020 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có hiện lực kể từ ngày 01/01/2021, Bộ Xây dựng triển khai điều chỉnh, bổ sung Bộ đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định mới. Theo đó hiện nay trên cổng Hệ thống sát hạch trực tuyến của Bộ Xây dựng chưa có các bộ đề thi sát hạch nhằm phục vụ công tác sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, do đó Sở Xây dựng tạm dừng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, lịch thi cụ thể sẻ được thông báo khi được Bộ Xây dựng cho phép.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng, kính đề nghị các tổ chức, cá nhân xem xét thực hiện ./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.126.279
    Online: 49