BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 02 năm 2021

 

   

         I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

        1. Thanh tra hành chính

        Việc triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: 0

        2. Thanh tra chuyên ngành

        - Triển khai các cuộc thanh tra trong kỳ: 0

        - Kỳ trước chuyển sang: 0

        3.  Kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động

        - Số cuộc kiểm tra: 04, trong đó:

        + Kiểm tra trật tự xây dựng: 0 công trình

        + Kiểm tra chất lượng công trình: 21 công trình

        - Số đối tượng được kiểm tra: 57

        - Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 04

        - Một số nội dung vi phạm chủ yếu: Không trình Chủ đầu tư chấp thuận thiết kế biện pháp thi công; không trình Chủ đầu tư chấp thuận biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu; lưu trữ hồ sơ không đầy đủ theo danh mục quy định; thi công không đúng thiết kế biện pháp thi công được duyệt.

        - Hình thức xử lý: Thanh tra Sở đã yêu cầu các đơn vị dừng thi công một số hạng mục công trình, có biện pháp xử lý, khắc phục các nội dung tồn tại sai sót và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

        - Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 04, với số tiền 70 triệu đồng.

        - Tổng số tiền phạt thu được: 0 triệu đồng (Do thời gian xử phạt sát với dịp Tết nguyên đán nên các tổ chức vi phạm chưa thực hiện nộp phạt). Thời gian tới Thanh tra Sở sẽ đôn đốc các đơn vị chấp hành.

        4. Thực hiện các cuộc kiểm tra do UBND tỉnh giao và báo chí phản ánh

        Tổng số: 01 cuộc

        - Thực hiện Văn bản số 469/UBND-NL1 ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng. Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 260/SXD-TTS ngày 28/01/2021.

        5. Thực hiện một số công việc khác

        - Tham gia Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra Kinh tế - xã hội và thực hiện kiểm toán nhà nước năm 2019 do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì;

        - Tham gia Tổ công tác tham mưu xử lý vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại huyện Lộc Hà;

        - Thực hiện một số báo cáo, góp ý đột xuất của UBND tỉnh, các sở, ban ngành theo yêu cầu.

          6. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

        6.1. Công tác tiếp công dân

Số lượt tiếp trong tháng 02/2021: 0 lượt.

          6.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

Số đơn tiếp nhận: 0

7. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra

        - Tổng số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thanh tra: 0

- Tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra được tổ chức: 0.

          8. Kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

          Trong tháng không phát hiện trường hợp nào có hành vi liên quan đến tham nhũng. 

            9. Công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng lực lượng

Trong tháng có 01 đồng chí tham gia lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại Trường cán bộ Thanh tra tại Hà Nội.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 03/2021

     Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung thực hiện các công việc sau:

     1. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định.

     2. Ban hành quyết định thanh tra tại các dự án trên địa bàn huyện Vũ Quang theo kế hoạch xây dựng từ đầu năm 2021 trong quý I/2020 đúng thời gian.

          3. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cá0; phối hợp với các phòng, ban, các huyện, thị, thành phố tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tư, Nghị định liên quan.

4. Tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, ngành chủ trì

          5. Thực hiện các công việc đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2021 của Thanh tra Sở Xây dựng./.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.140.145
    Online: 51