Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí, lệ phí;

Căn cứ Điều 10 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng; Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Sở Xây dựng thông báo về việc hoàn trả phí, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng thu thừa như sau:

Tổ chức, cá nhân cần chủ động rà soát các khoản phí, lệ phí đã nộp vào Sở Xây dựng. Trường hợp có phát sinh các khoản phí, lệ phí bị thu thừa thì thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

1. Đối tượng được hoàn trả phí, lệ phí

Các khoản phí, lệ phí được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn (gồm: phí, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng) trong các trường hợp Sở Xây dựng đã thu thừa so với quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

2. Hồ sơ đề nghị hoàn trả phí, lệ phí

a) Công văn đề nghị hoàn trả phí, lệ phí bao gồm thông tin về chủ đơn; ngày nộp; số biên lai nộp phí, lệ phí; khoản phí, lệ phí; ngày nộp phí, lệ phí; khoản phí, lệ phí đề nghị hoàn trả và phương thức hoàn trả (nhận hoàn trả qua tài khoản tại ngân hàng qua dịch vụ chuyển tiền của bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại Trụ sở Sở Xây dựng, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Xây dựng tại Trung tâm hành chính công tỉnh nơi người nộp đơn đã nộp đơn có phí, lệ phí thu thừa).

Trường hợp nhận hoàn trả qua tài khoản tại ngân hàng, nội dung công văn ghi rõ thông tin về cá nhân, tổ chức nhận (phải là chủ đơn hoặc đại diện hợp pháp của chủ đơn), bao gồm: tên cá nhân, tổ chức nhận tiền; số chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (trường hợp người nhận là cá nhân); địa chỉ, thông tin về ngân hàng để nhận tiền (tên ngân hàng, chi nhánh mở tài khoản, tên chủ tài khoản và số tài khoản), số điện thoại liên hệ.

Trường hợp nhận hoàn trả qua dịch vụ chuyển tiền của bưu điện, nội dung công văn ghi rõ thông tin về cá nhân, tổ chức nhận (phải là chủ đơn hoặc đại diện hợp pháp của chủ đơn), bao gồm: tên cá nhân, tổ chức nhận tiền; số chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (trường hợp người nhận là cá nhân); địa chỉ nhận; số điện thoại liên hệ.

b) Bản gốc (Liên 2) của Biên lai thu phí, lệ phí do Sở Xây dựng phát hành có nội dung thu phí, lệ phí thừa;

c) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với trường hợp người nộp đơn là cá nhân và Giấy giới thiệu, Giấy ủy quyền đối với trường hợp cá nhân đại diện cho người nộp đơn là tổ chức nhận tiền hoàn trả.

3. Địa điểm nhận Hồ sơ đề nghị hoàn trả phí, lệ phí

Hồ sơ đề nghị hoàn trả phí, lệ phí nộp tại Bộ phận tiếp nhận đơn nơi người nộp đơn đã nộp thừa phí, lệ phí, cụ thể:

a) Sở Xây dựng: 14 đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

b) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh: Số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

4.Thời hạn nhận hồ sơ đề nghị hoàn trả phí, lệ phí

Thời hiệu của các Hồ sơ đề nghị hoàn trả các khoản phí, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng phát sinh thu thừa từ ngày 01/01/2021 đến 24/5/2021.

Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ đề nghị hoàn trả các loại phí, lệ phí nói trên từ 25/6/2021-31/7/2021 (trong giờ hành chính).

Kết thúc thời hạn trên, Sở Xây dựng sẽ không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn trả phí, lệ phí và Sở Xây dựng không chịu trách nhiệm về việc hoàn trả phí, lệ phí đối với hồ sơ nộp ngoài thời hạn nêu trên. Vì vậy, đề nghị các Sở, ban, ngành, các địa phương phối hợp, thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn, lĩnh vực có thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng và thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính được biết để được giải quyết đảm bảo quyền lợi theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 619.300
    Online: 28