Về việc tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn; đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.473
    Online: 13