Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, ngày 19/10, Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và tập huấn chuyên đề về công tác dân số; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Sở Xây dựng tập huấn công tác bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngành Xây dựng, Ban nữ công quần chúng ngành Xây dựng và Trưởng ban Nữ công các CĐCS trực thuộc.

Về dự khai mạc lớp tập huấn, có đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Phạm Văn Tình - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Sở Xây dựng cùng các đồng chí là UVBCH, UV UBKT, Ban Nữ công quần chúng ngành xây dựng; các đồng chí chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở.

Đ/c Phan Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng quán triệt nghị quyết 02-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy

Tại Hội nghị tập huấn, các đồng chí cán bộ công đoàn các cấp đã được đồng chí Phan Thị Mai Hoa - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành quán triệt nội dung Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 10/Ctr-TU ngày 07/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Trưởng phòng tuyên truyền Chi cục dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh báo cáo chuyên đề về những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về chính sách Dân số; thạc sỹ Nguyễn Thị Hương Giang - Giảng viên Khoa Tâm lý Trường Đại học Hà Tĩnh báo cáo chuyên đề về bình đẳng giới và nghệ thuật xây dựng hạnh phúc gia đình.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyên truyền Chi cục dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh báo cáo chuyên đề những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về chính sách Dân số.

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ công đoàn các cấp ngành xây dựng đã được lĩnh hội những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02/NQ-TW, đặc biệt là 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, cán bộ công đoàn cơ sở sẽ tuyên truyền đến tận đoàn viên, CNVCLĐ về nội dung Nghị quyết 02-NQ/TW để thấy được vị trí, vai trò của cán bộ công đoàn các cấp trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hương Giang, Giảng viên Khoa Tâm lý Trường Đại học Hà Tĩnh báo cáo chuyên đề về bình đẳng giới và nghệ thuật xây dựng hạnh phúc gia đình.

Đặc biệt, trước thềm ngày lễ truyền thống của Phụ nữ Việt Nam, cán bộ nữ công công đoàn các cấp ngành Xây dựng đã được truyền đạt các nội dung của chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác bình đẳng giới và nghệ thuật xây dựng hạnh phúc gia đình nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ nữ công trong quá trình tổ chức hoạt động ở cơ sở.

Mai Hoa -  PCT CĐN Xây dựng

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.657.638
    Online: 6