Về việc tuyên truyền Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kểm soát hiệu quả dịch COVID-19, số 1840/QĐ-BGTVT Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.606
    Online: 41