Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ông Trần Xuân Tiến – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh chỉ đạo tại Hội nghị.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Sở Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của ngành; Chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý Nhà nước với tinh thần đổi mới, kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

Năm 2021, ngành Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, có 12 nhà máy cấp nước đô thị với tổng công suất 103.100 m3/ngđ. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch tại đô thị là 82,8%. 100% đô thị có điện chiếu sáng, 30% các tuyến đường được chiếu sáng.

Trong năm, Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện 47 cuộc thanh, kiểm tra, bao gồm (5 cuộc thanh tra và 42 cuộc kiểm tra thường xuyên). Qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại, hành vi vi phạm và đã xử lý 23 tổ chức tổng số tiền 417,5 triệu đồng; kiến nghị, giảm trừ giá trị hợp đồng xây lắp, giá trị hợp đồng thanh toán với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng.

Nhiều đồ án quy hoạch quan trọng được thẩm định với chất lượng ngày càng được nâng cao; công tác quản lý về hoạt động đầu tư trên địa bàn được quan tâm, hướng dẫn; thực hiện có hiệu quả việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức theo quy định.

Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản được quan tâm thực hiện đặc biệt là việc tham mưu triển khai dựng nhà ở, nhà cộng đồng cho người dân vùng lũ, lụt và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025.

Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngày càng hoàn thiện về công tác tổ chức, xây dựng kế hoạch, tìm kiếm việc làm cũng như thực hiện các nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong năm, một số nhiệm vụ theo chương trình khung của Sở Xây dựng chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính chưa được triển khai đồng bộ; công tác quản lý trật tự xây dựng tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn xảy ra một số trường hợp vi phạm, chậm phát hiện, xử lý chưa kịp thời…

Năm 2022, Sở Xây dựng xác định công tác trọng tâm là tiếp tục tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính để giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục triển khai việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị tại các địa phương; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030; tham mưu UBND tỉnh thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch, nhà ở của tỉnh; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới các quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch xây dựng khác theo quy định của Luật Quy hoạch và luật chuyên ngành để phù hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo Sở Xây dựng đã trao 1 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 2 bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể; 7 bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực xây dựng thời gian qua.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng; bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2022; bộ đơn giá dịch vụ công ích; thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về trật tự xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; các vi phạm về trật tự xây dựng phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời và triệt để.

Công tác quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực đều được nâng cao thông qua công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện. Nhiều đồ án quy hoạch quan trọng được thẩm định với chất lượng ngày càng được nâng cao; công tác quản lý về hoạt động đầu tư trên địa bàn được quan tâm, hướng dẫn từ khâu lập, thẩm định phê duyệt dự án, khảo sát thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng, thanh tra kiểm tra quá trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng; thực hiện có hiệu quả việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức theo quy định; triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do UBND tỉnh giao đáp ứng kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

Theo Báo Xây dựng.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.267.345
    Online: 12