Thông báo đăng ký tham gia khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản, kiến thức điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

Căn cứ Văn bản số 06/VBHN-BXD ngày 11/3/2020 của Bộ xây dựng về việc Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

Sở Xây dựng thông báo đăng ký tham gia khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, kiến thức điều hành sàn giao dịch bất động sản, như sau:

1. Đối tượng:

- Cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động môi giới bất động sản, quản lý, điều hành sản giao dịch bất động sản;

- Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu kiến thức về thị trường bất động sản;

- Sinh viên sắp ra trường muốn tìm hiểu về thị trường bất động sản để làm việc trong lĩnh vực này.

2. Mục đích của khóa học:

          Khóa học được tổ chức nhằm múc đích bồi dưỡng kiến thức cho học viên về:

- Các kiến thức về quy định của pháp luật trong kinh doanh bất động sản;

- Tìm hiểu về thị trường BĐS, kiến thức về đầu tư kinh doanh BĐS;

- Tổng quan về hoạt động môi giới BĐS, quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS; điều kiện dinh doanh, vai trò, nguyên tắc hoạt động, kinh nghiệm hoạt động, đào đức nghề nghiệp, những yếu tố tác động, ...

3. Nội dung:

          Mỗi khóa học về Môi giới BĐS, quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS bao gồm 3 phần: Phần kiến thức chung và phần kiến thức chuyên ngành theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD, Văn bản số 06/VBHN-BXD.

Kết thúc khóa học, học viên có bài thu hoạch và bài kiểm tra đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

4. Học phí, thời gian và địa điểm: Tùy theo số lượng học viên đăng ký sẻ thông báo sau.

7. Giảng viên: Các chuyên gia và giảng viên có trình độ cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong lĩnh vực đào tạo, kinh doanh bất động sản.

8. Địa chỉ liên hệ: Sở Xây dựng Hà Tĩnh, số 14 đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh.

Học viên đăng ký tên và số điện thoại liên hệ bằng 1 trong 2 cách thức sau:

Cách 1: Đăng ký qua địa chỉ email: tiendung.sxd@gmail.com, tiêu đề thư ghi rõ Đăng ký Khóa học Môi giới BĐS / Quản lý sàn giao dịch BĐS.

Cách 2: Qua điện thoại:

Mr. Dũng: 0912640303.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.140.336
    Online: 54