Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 355/QĐTPT-KHTĐ ngày 30/11/2022 của Quỹ Đầu tư phát triển về kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh.  Sở Xây dựng thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội như sau:

Tên dự án: Thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh.

Địa điểm: Khối phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh.

Chủ đầu tư: Quỹ Đầu tư phát triển.

Quy mô dự án:

Đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội tại Khối phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh gồm 03 khối 11 tầng nhà chung cư A, B, C. Trong đó:

Cấp công trình: Cấp II.

Tổng diện tích sàn xây dựng : 44.481 m2.

Tổng diện tích sàn căn hộ    : 31.829,72 m2.

Tổng diện tích đất quy hoạch: 39.785,6m2.

Diện tích đất dự án               : 7.765,4  m2.

Diện tích xây dựng                : 2.360 m2

Mật độ xây dựng                    : 38%.

Tổng số căn hộ tại dự án       : 488 căn hộ.

Diện tích căn hộ:

Các loại diện tích căn hộ: Từ 52m2 đến 77m2.

Về đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014: 

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

9. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Điều kiện mua nhà:

* Căn cứ Điều 51 Luật Nhà ở 2014, đối với các trường hợp mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây:

a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người <10m2

b) Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội;

Trường hợp đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú thì phải có bản sao giấy xác nhận đăng ký tạm trú và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (theo Khoản 16 Điều 1 Nghị 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)

c) Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.

Trình tự, thủ tục thực hiện bán căn hộ

Các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện nêu trên có nhu cầu mua căn hộ nộp hồ sơ về Quỹ Đầu tư phát triển.

a) Hồ sơ đăng ký:

+ Được quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ – CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

+ Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (có các Mẫu đính kèm), bao gồm:

(1) Mẫu đăng ký mua nhà ở xã hội

(2) Mẫu chứng minh đối tượng và thực trạng nhà ở (cần có xác nhận của thủ trưởng đơn vị hoặc UBND phường/xã nơi cư trú)

(3) Mẫu chứng minh điều kiện thu nhập

Kèm theo: hồ sơ chứng minh điều kiện cư trú (Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú); chứng minh nhân dân và chứng nhận kết hôn (nếu có).

b) Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt

Theo quy định tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tiến độ xây dựng và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

TT

Nội dung

Thời gian

1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà

Từ ngày 01/12/2022

đến hết ngày 21/12/2022

2

Số lượng căn hộ mở bán

80 căn hộ

(Trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

 Giá bán, cho thuê nhà ở xã hội dự kiến của Chủ đầu tư (theo Văn bản số 02/HĐTĐ-NOXH ngày 17/7/2018 của Hội đồng thẩm định Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh):

Giá bán của căn hộ tính theo diện tích sử dụng, đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm chi phí bảo trì:

+ Căn hộ từ tầng 02 đến tầng 10: 9.148.000 đồng/m2;

+ Căn hộ tại tầng 11: 8.307.000 đồng/m2.

 Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

 Địa chỉ: Quỹ Đầu tư phát triển, số 01 đường Đặng Dung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 Điện thoại: 02393.891168.   

 Ngày làm việc: thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

  + Sáng từ 7h00 đến 11h30

  + Chiều từ 14h00 đến 17h30 (trừ ngày lễ).

 Thông tin đăng tải trên:

 Website của Sở Xây Dựng tỉnh Hà Tĩnh: soxaydung.hatinh.gov.vn;

  Sau khi được đăng tải thông tin công khai trên website của Sở xây dựng Hà Tĩnh, Quỹ Đầu tư phát triển sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội - Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh theo đúng quy định hiện hành pháp luật.

------------------------------------------------------

Sở Xây dựng Hà Tĩnh xin lưu ý một số nội dung liên quan đến việc Mua và Thuê nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

-  Khách hàng chỉ đến nộp hồ sơ tại địa điểm duy nhất nêu trên.

-  Yêu cầu người đứng đơn trực tiếp nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận hồ sơ và đăng ký nguyện vọng diện tích căn hộ.

-   Các Giấy tờ kèm theo đề nghị nộp bản sao chứng thực (Sổ hộ khẩu, chứng minh thư, …vv).

-   Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác khi kê khai hồ sơ.

-   Khi nộp hồ sơ đề nghị khách hàng nộp kèm các giấy tờ xác nhận về đối tượng ưu tiên theo quy định để Chủ đầu tư tổ chức chấm điểm (trường hợp khách hàng không nộp các giấy tờ này thì không tính các điểm ưu tiên theo quy định trong quá trình xét duyệt hồ sơ).

-   Quỹ Đầu tư phát triển có trách nhiệm xác định đối tượng đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở và thực hiện đúng qui định, trình tự thủ tục mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở Xã hội theo nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

-   Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.

-   Mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội khi được phát giác (kể cả trong quá trình hậu kiểm) sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

-   Sở Xây dựng khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo trên website của Sở Xây dựng Hà Tĩnh (www.soxaydung.hatinh.gov.vn) 

-    Sở Xây dựng Hà Tĩnh trân trọng thông báo các nội dung nêu trên để các tổ chức và các nhân có liên quan được biết và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành ./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.595
    Online: 39