Tin nổi bật
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật trong hoạt động xây dựng

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật trong hoạt động xây dựng

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Việt nam năm 2013 đã khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng, ban hành pháp luật, tiếp đến là tổ chức thực hiện pháp luật, trong đó, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật (PBPL) là hết sức quan trọng là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp. Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBPL là nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, làm cho nhân dân, cán bộ, công chức, doanh nghiệp có thói quen, động cơ tích cực trong thực hiện pháp luật.
 Tin tức
 Đầu tư
 Doanh nghiệp
 Lao động - Việc làm
 Quy hoạch
 Thủ tục hành chính
°
°
 Liên kết website
Thống kê: 152.107
Online: 44